Asuntolainan korko

Asuntolainan korko valitaan asuntolainaa nostettaessa. Asuntolainan korkoa on mahdollista usein myös myöhemmin vaihtaa. Tästä aiheutuu kuitenkin yleisesti kuluja, joten on syytä miettiä huolella se itselle sopivin vaihtoehto. Asuntolainojen kustannukset vaihtelevat riippuen pankista tai rahoitusyhtiöstä. Asuntolainasta peritään viitekoron lisäksi joko pankin tai rahoitusyhtiön omia palvelumaksuja sekä omaa marginaalikorkoa. Marginaali on pankille maksettava palkkio asuntolainasta. Marginaali maksetaan siis viitekoron päälle. Pankkikohtaisten kustannusten vuoksi asuntolaina on aina fiksua kilpailuttaa.

Moni pankki tarjoaa Prime-korkoa, joka on pankin oma viitekorko. Prime-koron muutokset perustuvat pankin omiin päätöksiin, jotka taas perustuvat yleiseen talouden kehitysnäkymään, mm. odotettavissa olevaan markkinakorkojen kehitykseen sekä inflaatio-odotuksiin.

Laina voidaan sitoa myös joko yhden, kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden Euriboriin. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin julkaistava kaikkien euromaiden yhteinen viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä markkinoilla. Euribor on siis korko, jolla pankki saa lainattua rahaa toiselta pankilta. Euribor on euroalueen ja yleisesti Euroopan tärkein viitekorko.

Yhden kuukauden Euribor määräytyy kuukauden välein, kolmen kuukauden Euribor kolmen kuukauden välein ja niin edelleen. Kaikki pankit eivät kuitenkaan myönnä yhden kuukauden Euriboria sen edullisuuden ja sen myötä huonon tuottopotentiaalin vuoksi. Osa pankeista myöntää yhden kuukauden Euriborin, mutteivät nekään usein mielellään.

Sitoessasi lainasi esimerkiksi kolmen kuukauden Euriboriin, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Euribor-koron suuruus tarkistetaan kolmen kuukauden välein ja sen sen hetkinen suuruus määrää myös lainasi viitekorkoprosentin seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Kolmen kuukauden jälkeen tarkistus toistetaan ja lainasi viitekorko päivitetään sen hetkisen Euriborin mukaiseksi. Samaa toistetaan siihen asti että olet maksanut lainasi takaisin. Euriboreista vakaimpia ovat kuuden ja kahdentoista kuukauden Euriborit. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättä yhtä edullisia kuin yhden tai kolmen kuukauden Euriborit.

Yksi vaihtoehto Prime-koron ja Euribor-koron lisäksi on kiinteä korko. Kiinteän koron voi sopia pankin kanssa esimerkiksi kolmen, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. Kun sovittu aika on kulunut, lasketaan korko uudelleen ja sovitaan uusi aika. Kiinteä korko on hyvä vaihtoehto silloin, jos saat sovittua sellaisen koron, joka on yleiseen korkotasoon verrattuna suhteellisen matala. Kiinteän koron kanssa voi kuitenkin käydä niin, että yleisen korkotason laskiessa joudutkin maksamaan huomattavan korkeaa korkoa yleiseen tasoon verrattuna.

2 Comments

Leave A Response

* Denotes Required Field