Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainasta maksettavan koron saa yleensä vähentää verotuksessa. Korkojen vähentäminen riippuu siitä, minkälaisessa käytössä olevan asunnon lainasta on milloinkin kysymys. Asuntolainan korkovähennys voidaan tehdä silloin, jos asuntolaina on otettu vakituisen asunnon hankkimista tai peruskorjausta varten. Asunto voi olla omakotitalo tai asuinhuoneisto. Vapaa-ajan asunnon korkokuluja ei voida vähentää.

Asunnosta voi hankkia omistukseensa asuntolainan avulla myös vain osan, jolloin loppuosuus rahoitetaan muilla keinoilla tai muiden ihmisten toimesta. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että asuntolainan korkovähennys voidaan tehdä vain niistä koroista, jotka olet maksanut omasta velastasi.

Kun kyseessä on osaomistusasunto, johon olet hankkinut osan asuntoon oikeuttavista osakkeista, voit vähentää asuntolainan korot asuntolainan korkovähennyksenä. Mahdollisesti vuokraan kuuluvaa korkoa taas et voi vähentää. Asuessasi asumisoikeusasunnossa ja maksaessasi asumisoikeusmaksua sekä käyttövastiketta, on sinun myös mahdollistaa vähentää asuntolainan korkoja asuntolainan korkovähennyksenä.

Sellaisen lainan korko, joka tähtäytyy veronalaisen tulon hankkimiseen, on sinun mahdollista vähentää kokonaan. Tämänkaltaista lainaa sanotaan tulonhankkimislainaksi. Toimintaa, joka luetaan tulonhankkimistoiminnaksi, on esimerkiksi asunnon vuokraustoiminta.

Mahdolliseen sijoitusasuntoosi liittyvät lainan korot voidaan vähentää ensiksi asunnon vuokrauksesta tulevista tuloista sekä muista pääomatuloistasi. Jos syntyy alijäämää, 30% tästä alijäämästä vähennetään ansiotulojesi veroista. Myös muut sijoitusasuntoon liittyvät lainan sivukulut voidaan vähentää pääomatuloistasi.

Vuonna 2014 asuntolainan korkovähennys on ollut 75% koroista ja vuonna 2015 se tulee olemaan 70%. Vähennyskelpoiset korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloistasi, esim. vuokratuloista. Mikäli sinulla ei ole pääomatuloja tai jos niitä on vähemmän kuin vähennettäviä korkoja, niin syntyy alijäämä. Alijäämästä voidaan lukea 30% alijäämähyvitykseksi, joka sitten vähennetään ansiotulojesi veroista.

Ensimmäistä asuntoa varten otetun lainan korkojen kanssa toimitaan muuten samalla tavoin, paitsi että lainasta on mahdollista saada alijäämähyvitykseen 2% korotus, jolloin vähennys on 32%. Korotuksen saa enintään ensiasunnon käyttöönottovuodelta ja yhdeksäksi seuraavaksi vuodeksi.

Leave A Response

* Denotes Required Field