Asuntolainan marginaali

Asuntolainaa otettaessa valitaan lainalle aina myös korko. Asuntolainan korkoa on mahdollista usein myöhemmin vaihtaa, mutta tästä aiheutuu kuitenkin yleisesti kuluja, joten on syytä miettiä huolella juuri se sinulle parhaiten sopivin vaihtoehto.

Asuntolainan korko muodostuu pankin marginaalikorosta ja viitekorosta. Asuntolainan marginaali on pankin perimä kate antamastaan lainasta. Marginaali on siis se koron osuus, jolla pankki tekee voittoa ja pyrkii samalla pienentämään lainaan liittyvää lainanantajan rahoitusriskiä, jonka se aina lainan myöntäessään ottaa. Asuntolainan marginaali neuvotellaan pankin kanssa lainaa otettaessa.

Marginaalin koko vaihtelee asiakaskohtaisesti, sillä se riippuu asiakkaan yleisestä asiakassuhteesta kyseiseen pankkiin sekä asiakkaan maksukyvystä. Jos sinulla on hyvä pankkisuhde siihen pankkiin, josta olet lainaa hakemassa ja jos myös varallisuustilanteesi on kunnossa, niin maksat yleisesti pienemmän marginaalin kuin epävakaammassa tilanteessa oleva henkilö. Syy tähän on se, että pankille sinä olet tällöin pienempi riski. Lisäksi marginaaliin vaikuttaa myös yleinen talous- ja työllisyystilanne.

Pankkikohtaisten kustannusten, kuten esimerkiksi juuri marginaalikoron, vuoksi on asuntolaina aina fiksua kilpailuttaa. Marginaali pysyy yleisesti samana koko laina-ajan ja täten erityisesti pitkällä aikavälillä marginaalin koolla voi olla todellista taloudellista vaikutusta. Kilpailuta siis rohkeasti eri pankkien lainatarjoukset.

Viitekorkoja on useampia erilaisia, joihin laina voidaan sitoa. Moni pankki tarjoaa Prime-korkoa, joka on pankin oma viitekorko. Prime-koron muutokset perustuvat pankin omiin päätöksiin, jotka taas perustuvat yleiseen talouden kehitysnäkymään, mm. odotettavissa olevaan markkinakorkojen kehitykseen sekä inflaatio-odotuksiin.

Laina voidaan sitoa yleensä myös esim. kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden Euriboriin. Sitoessasi lainasi esimerkiksi kolmen kuukauden Euriboriin, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Euribor-koron suuruus tarkistetaan kolmen kuukauden välein ja sen sen hetkinen suuruus määrää myös lainasi viitekorkoprosentin seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi. Kolmen kuukauden jälkeen tarkistus toistetaan ja lainasi viitekorko päivitetään sen hetkisen Euriborin mukaiseksi.

Yksi vaihtoehto Prime-koron ja Euribor-koron lisäksi on kiinteä korko. Kiinteän koron voi sopia pankin kanssa esimerkiksi kolmen, viiden tai vaikka kymmenen vuoden ajaksi. Kun sovittu aika on kulunut, lasketaan korko uudelleen ja sovitaan uusi aika. Kiinteä korko on hyvä vaihtoehto silloin, jos saat sovittua sellaisen koron, joka on yleiseen korkotasoon verrattuna suhteellisen matala. Kiinteän koron kanssa voi kuitenkin käydä niin, että yleisen korkotason laskiessa joudutkin maksamaan huomattavan korkeaa korkoa yleiseen tasoon verrattuna.

Leave A Response

* Denotes Required Field