Asuntolainan vakuus

Asuntolainan vakuus annetaan pankille varmistukseksi siitä, että maksat lainasi takaisin. Asuntolainaa hakiessasi pankki kartoittaa sinun tulosi, menosi, varasi sekä velkasi. Kartoituksen perusteella saatavien tietojen perusteella pankki pystyy määrittämään, kuinka suuri asuntolaina sinulle mahdollisesti voidaan myöntää. Samalla myös määritellään, tarvitaanko lainaa varten lisävakuuksia ostettavan asunnon lisäksi.

Pääsääntöisesti asuntolainan vakuutena toimii juuri ostettava asunto. Aina se ei kuitenkaan riitä koko lainan vakuudeksi, vaan pankkikohtaisesti keskimääräisesti n. 70-75% asunnolle määritellystä kauppahinnasta kelpaa vakuudeksi. Ostettava asunto yksinään käy vakuudeksi silloin, jos lainanhakija on säästänyt osan asunnon hinnasta jo etukäteen.

Koko lainasumma tarvitsee vakuuden ja asunnon kattaman osuuden jälkeen lainan loppuosan vakuudeksi käyvät esimerkiksi talletukset, säästöt, muu omaisuus, vanhempien takaus tai valtion tai pankin myöntämä takaus. Autot, muut ajoneuvot, normaalit veneet ja työkoneet eivät yleensä kelpaa riittäväksi asuntolainan vakuudeksi.

Lisävakuudeksi voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia:

– arvopaperit

– kiinteistö/huoneisto

– maa- ja metsäpalstat

– muu omaisuus

– henkilötakaus

– valtion takaus

– pankin takausratkaisu

Takauksessa takaaja vastaa koko lainasta tai sovitusta määrästä henkilökohtaisella omaisuudellaan. Jos lainan takaus on omavelkainen, saa velkoja periä velkaa suoraan takaajalta. Takaajia voi myös olla useampia, jolloin jokainen takaaja vastaa yhteisesti. Takaajan joutuessa maksamaan lainan, on takaajalla oikeus saada lainanhakijalta takaisin lainanantajalle maksamansa määrä. Omistusasuntolainaa hakevan yksityisasiakkaan on mahdollista saada lainalleen myös valtion- tai pankin myöntämä takaus.

Niin sanotussa panttauksessa lainanhakija antaa omaa omaisuuttaan lainan vakuudeksi. Jos lainanhakija ei maksa lainaansa sovitusti takaisin, saa lainanantaja ja tässä tapauksessa velkoja ottaa haltuunsa vakuudeksi annetun omaisuuden ja myydä sen sekä käyttää myynnistä saadut tulot lainan takaisinmaksuun. Lainanantaja määrittelee vakuudeksi annettavan omaisuuden arvon. Vakuusarvo ei tässäkään ole sama kuin vakuutena toimivan kohteen käypä hinta. Esim. pankki arvioi omaisuuden vakuusarvon vähentämällä tietyn suuruisen varmuusmarginaalin, aivan kuin itse asunnonkin kanssa. Tällä pankki pyrkii varmistamaan sen, että vaikka omaisuuden arvo laskisi, niin lainan takaisinmaksu ei vaarantuisi.

Leave A Response

* Denotes Required Field