Asuntolainan valtiontakaus

Asuntolainalle on aina annettava vakuus. Vakuus annetaan pankille varmistukseksi siitä, että myös maksat lainasi takaisin. Pääsääntöisesti asuntolainan vakuutena toimii juuri ostettava asunto. Aina se ei kuitenkaan riitä koko lainan vakuudeksi, vaan pankkikohtaisesti keskimääräisesti n. 70-75% asunnolle määritellystä kauppahinnasta kelpaa vakuudeksi. Ostettava asunto yksinään käy vakuudeksi silloin, jos lainanhakija on säästänyt osan asunnon hinnasta jo etukäteen. Koko lainasumma tarvitsee kuitenkin vakuuden ja asunnon kattaman osuuden jälkeen lainan loppuosan vakuudeksi käyvät esimerkiksi talletukset, säästöt, muu omaisuus, vanhempien takaus tai valtion tai pankin myöntämä takaus.

Omistusasuntolainalle saatavissa oleva valtiontakauksen voi saada sellainen henkilö, joka on ostamassa asunnosta vähintään 50%. Edellytyksenä valtiontakaukselle on myös se, että ostettava asunto tulee kyseisen henkilön tai hänen perheensä vakituiseksi asunnoksi. Asuntolaina on tarkoitettu joko talon rakentamiseen, hankintaan tai asuinhuoneistoon liittyvien ja sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden/osuuksien hankkimiseen.

Valtiontakaus sopii esimerkiksi nuorelle ensiasunnon ostajalle tai muuten sellaisille henkilöille, joiden ei ole mahdollista saada henkilötakausta. Valtiontakauksen myöntämiseksi hankittavan asunnon on toimittava lainanosavakuutena ja lainan maksimisumma on 85% hankittavan asunnon arvosta. Valtiontakauksen määrä on korkeintaan 20 prosenttia lainasummasta ja korkeintaan 50 000 euroa (25 250 euroa asuntolainoissa, jotka on nostettu ennen 1.7.2009). Valtio perii takauksesta 2,5% maksun. Asuntolaina, johon on liitetty valtiontakaus, voi olla laina-ajaltaan enintään 25 vuotta.

Jos kyseessä on ASP-korkotukilaina, niin lainan suuruus voi olla korkeintaan 90% asunnon hankintahinnasta ja valtiontakauksen suuruus voi olla korkeintaan 25% ja korkeintaan 50 000 euroa. Ennen 1.7.2009 nostetuissa lainoissa valtiontakauksen määrä on enintään 25 250 euroa. ASP-korkotukilainasta ei peritä takausmaksua.

Yleisesti asuntolainan valtiontakaus myönnetään pankissa lainapäätöstä tehdessä. Valtiontakausta ei siis siten erikseen haeta eikä sille myöskään ole olemassa tulo- tai varallisuusrajoja hakijaa kohden. Riittää, että lainansaaja ja pankki sopivat laina-asiakirjoja laadittaessa, että valtiontakaus liitetään asuntolainaan. Takaus on ns. toissijainen vakuus, eli jos asunnon realisoinnista saatavalla hinnalla ei pystytä kattamaan pankin lainasaatavia, niin tällöin valtio maksaa pankille lainmukaisen takauskorvauksen.

Leave A Response

* Denotes Required Field