Lainan koron laskeminen

Yleisesti lainan korko valitaan lainaa haettaessa. Erilaisten lainojen erilaiset kustannukset vaihtelevat riippuen pankista tai rahoitusyhtiöstä. Lainasta peritään viitekoron lisäksi joko pankin tai rahoitusyhtiön omia palvelumaksuja sekä omaa marginaalikorkoa. Marginaali on pankille maksettava palkkio myönnetystä lainasta. Marginaali maksetaan siis viitekoron lisäksi. Pankkikohtaisten kustannusten vuoksi laina on lajistaan riippumatta aina fiksua kilpailuttaa esimerkiksi eri pankkien välillä.

Moni pankki tarjoaa Prime-korkoa, joka on pankin oma viitekorko. Prime-koron muutokset perustuvat pankin omiin päätöksiin, jotka taas perustuvat yleiseen talouden kehitysnäkymään, mm. odotettavissa olevaan markkinakorkojen kehitykseen sekä inflaatio-odotuksiin.

Laina voidaan sitoa myös Euriboriin. Laina voidaan sitoa yleisesti esim. joko yhden, kolmen, kuuden tai kahdentoista kuukauden Euriboriin. Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on päivittäin julkaistava kaikkien euromaiden yhteinen viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä markkinoilla. Euribor on siis korko, jolla pankki saa lainattua rahaa toiselta pankilta.

Yksi vaihtoehto on lisäksi kiinteä korko. Kiinteän koron voi sopia pankin kanssa esimerkiksi kolmen, viiden tai vaikkapa kymmenen vuoden ajaksi. Kun sovittu aika on kulunut, lasketaan korko uudelleen ja sovitaan uusi aika. Kiinteä korko on hyvä vaihtoehto silloin, jos saat sovittua sellaisen koron, joka on yleiseen korkotasoon verrattuna suhteellisen matala. Kiinteän koron kanssa voi kuitenkin käydä niin, että yleisen korkotason laskiessa joudutkin maksamaan huomattavan korkeaa korkoa yleiseen tasoon verrattuna.

Pääsääntöisesti lainan korko voidaan laskea kahdella eri tavalla. Käytössä ovat yksinkertainen korko ja monimutkaisempi koron korko. Yksinkertainen korko tarkoittaa sitä, että lisää korkoa kertyy vain lainasta jäljellä olevalle lainapääomalle. Laskukaava on seuraavanlainen:

R = k*p*t / 100*365

R= korko, k on jäljellä oleva lainapääoma, p vuotuinen korkokanta prosentteina ja t tällä hetkellä jäljellä oleva laina-aika. Nykyisin korkoa kuitenkin harvemmin tarvitsee laskea täysin itse, sillä esimerkiksi internetistä on löydettävissä sekä eri pankkien omia että yleisiä lainalaskureita.

Koron korko onkin siis monimutkaisempi koronlaskemistapa. Koron korkoa laskettaessa ensimmäisen lainavuoden jälkeen lasketaan korkoa jäljellä olevan lainapääoman lisäksi myös edellisinä vuosina kertyneille koroille. Korkoa kertyykin siis niin lainapääomalle kuin jo kertyneille koroille.

Lainan todellinen vuosikorko taas kertoo kaikki lainan kustannukset ja on tämän ominaisuutensa myötä todenmukaisempi lainan todellisen ”hinnan” mittaaja kuin pelkkä lainan nimellinen korko. Todelliseen vuosikorkoon vaikuttavat lainasumma, takaisinmaksuaika ja lainan yleisestä hoidosta syntyvät kustannukset. Todellinen vuosikorko pyrkii auttamaan asiakasta vertailemaan erilaisia lainavaihtoehtoja sekä valitsemaan vertailtavista oikeasti edullisimman vaihtoehdon. Todellista vuosikorkoa käytetään erityisesti pikavippien ja kulutusluottojen yhteydessä, koska niiden lopulliset kustannukset saattavat olla lopulta yllättävän korkeat. Kuluttajansuojalain mukaan on todellinen vuosikorko aina ilmoitettava lainailmoituksissa etukäteen.

Leave A Response

* Denotes Required Field